تماس با هیات

آدرس:  آذربایجان غربی- خیابان باکری – کوی دوم (ساسان) پلاک 2 –

کدپستی : 13368-57136 هیات پزشکی ورزشی استان آذربایجان غربی

تلفن تماس:  04433478313