پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۱

برگزاری کلاس آموزشی جهت مسئولین ستاد نظارت بر سلامت باشگاههای استان

برگزاری کلاس آموزشی جهت مسئولین ستاد نظارت بر سلامت باشگاههای استان

برگزاری کلاس آموزشی جهت مسئولین ستاد نظارت بر سلامت باشگاههای استان

به گزارش روابط عمومی هیات استان کلاس آموزشی در خصوص ستاد نظارت بر سلامت باشگاهها در محل هیات استان برگزار گردید.


در این کلاس آموزشی مسئول ستاد سلامت استان از کلیه بازرسین ستاد سلامت استان خواست که  در امر بازرسی از باشگاهها خیلی جدی و پیگیر باشند.