تماس با هیات

آدرس: تهران-خیابان دکتر شریعتی خیابان بوشهر پلاک 9 دفتر امور مشترک هیات پزشکی ورزشی استان تهرانتلفن تماس: 02177632220فکس: 02177525815