یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۱

صدور گواهی سلامت برای ورزشکاران

پنل های فیزیولوزی ورزشی و تغذیه ورزشی

جلسه مشترک هیات پزشکی ورزشی استان با هیات های ورزشهای رزمی ،کاراته و تکواندو برگزار شد.

جلسه هیات پزشکی ورزشی گیلان باحضور هیات های تکواندو،کاراته و انجمن های ورزشهای رزمی استان در خصوص تعامل همکاری بیشتر و ارائه خدمات پزشکی ورزشی این هیات به ورزشکاران برگزار شد.دکتر محمد صادقی رییس هیات پزشکی ورزشی گیلان در خصوص اهداف این هیات در راستای گسترش همکاری با هیات های ورزشی استان مطرح کرد:از اهداف اصلی ما ارایه خدمات پزشکی ورزشی هیات نظیر
بیمه ورزشی ،فیزوتراپی،حرکات اصلاحی ،پایش سلامت علاوه برورزشکاران به خانواده هایشان نیز می‌باشد که برای نیل به این هدف ،همکاری و انعقاد تفاهم نامه با هیات های ورزشی استان لازم و ضروری است.وی گفت:

سنجش روحی و جسمی ورزشکاران ،استعداد یابی نوجوانان در رشته های مختلف ورزشی در سنین ( ۱۴_۶) سال و صدور شناسنامه سلامت برای ورزشکاران و همکاری هیات های ورزشی از برنامه های   اصلی مهم هیات پزشکی ورزشی گیلان می‌باشد.
گفتنی است

مسعود علی پور رییس انجمن ورزشهای رزمی استان،محمد رضا اصلاحی رییس هیات کاراته گیلان و مروج دبیر هیات تکواندو گیلان و اعضای هیات پزشکی ورزشی استان دراین جلسه حضور داشتند و در خاتمه بازدید مدعوین  از بخش ها مختلف و تجهیزات هیات
صورت پذیرفت.