شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۵

تمرینات هوازی

دویدن

ورزش هوازی عبارت است از هر فعالیت فیزیکی که گروههای عضلانی بزرگ را درگیر کند و ماهیت مداوم ( مدت دار ) وریتمیک ( هماهنگ و منظم ) داشته باشد.به طور کلی ورزش های هوازی ساده بوده و نیاز به مهارت خاصی ندارد و همان طور که گفته شد بهترین ورزش برای سلامت عمومی است. نمونه هایی از این ورزش شامل : راه رفتن سریع، دوچرخه سواری تفریحی، شنا، ورزش در آب، رقص آرام و اسکیت سواری است. تجویز ورزش هوازی   (The FITT Principles)برای تجویز یک فاکتور هوازی یا به عبارتی وقتی می خواهیم تعداد ( Dosage ) ورزش را محاسبه می کنیم، بایستی فاکتورهایی را در نظر بگیریم. این موارد شامل : تناوب ( frequency) ، شدت (Intensity)، زمانبندی ( Time) ، و نوع تمرین (Type ) است که برای اینکه آنها را به خاطر بسپاریم، حروف اولشان را به هم متصل می کنم تا واژه (FITT) به دست آید. نکته مهم این است که پزشک، درمانگر یا فردی که زیر نظر آنها نسخه ورزشی را تجویز می کند، باید بداند که بر پایه این اصول کلی، نسخه ورزشی برای هر فرد اختصاصی است و موقع تجویز بایستی به بیماری زمینه ای و خصوصیات فردی مثل سن، جنس، آمادگی فیزیکی و غیره توجه نموده جدول ذیل توضیح مختصری در رابطه با اصول چهارگانه ( FITT) ارایه داده است. شدت مطلق  Absoluteو شدت نسبی   Relativeشدت مطلق Absoluteعبارتست از مقدارانرژی مصرفی حاصل از فعالیت دردقیقه و شدت نسبی (Relative)بیانگر سطحی از فعالیت است که فرد بر اساس ظرفیت قلبی، ریوی تحمل می کند و انجام می دهد. محاسبه تجویز وبا پیش تمرینهای هر فرد بر اساس هر دو مورد فوق روشهایی دارد که شرح آن در این مختصر نمی گنجد.به عنوان یک مقیاس کلی و مورد قبول برای تعیین شدت مناسب برای ورزش هوازی، زمانی شدت ورزش هوازی مناسب (متوسط) است که فرد بتواند صحبت کند ولی نه در حد یکه نتواند آواز بخواند یادر حدی که بتواند حین ورزش سوت بزند. اگر فرد حین ورزش فقط بتواند چند کلمه حرف بزند و بعد مجبور شود نفس بکشد تا ادامه دهد، شدت ورزش او شدید است.مدت : طول مدتی که فرد در هر جلسه ورزش می کند و معمولاً بر اساس واحد دقیقه اندازه گیری می شود.دکتر پویا دانشور/دبیر هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.