شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۰

عملكرد هيئت پزشكي وزشي كيش در دي ماه 93

پوشش مسابقات ورزشي در دي ماه 93 در جزيره كيش

با توجه به شرايط آب و هوايي در نيمه دوم سال بسياري از مسابقات در اين بازه زماني در جزيره كيش برگزار مي شود و باشگاه هاي ورزشي با حضور در جزيره كيش اردوهاي آمادگي خود را برگزار ميكند.پوشش پزشكي اين مسابقات از طرف هيئت پزشكي ورزشي كيش انجام پذيرفت.

.با توجه به شرايط آب و هوايي در نيمه دوم سال  بسياري از مسابقات در اين بازه زماني در جزيره كيش برگزار مي شود و باشگاه هاي ورزشي با حضور در جزيره كيش اردوهاي آمادگي خود را برگزار ميكند.


 


اقدامات هيئت پزشكي ورزشي كيش در دي ماه 93 به شرح زير انجام پذيرفت:


 


1. با توجه به حضور تيم ملي فوتبال جمهوري اسلامي ايران در مسابقات جام ملت هاي آسيا و تعطيلي ليگ برتر چندين تيم باشگاهي اردو هاي آمادگي خود را در جزيره كيش برگزاركردنند و همزماني اردو ها منجر به برگزاري مسابقات تداركاتي و دوستانه بين اين تيم هاي فوتبال انجاميد.هيئت پزشكي ورزشي كيش با پوشش مناسب مسابقات كار خود را به پايان رساند اين مسابقات به شرح زير انجام شد:


 


استقلال خوزستان - ملوان بندر انزلي93/10/13سپاهان اصفهان - ملوان بندر انزلي93/10/14پيكان تهران - سازمان منطقه آزاد كيش93/10/17تيم فوتبال هنرمندان - ستارگان تيم ملي 98 فرانسه93/10/18پديده - استقلال تهران93/10/16صنعت نفت آبادان - صيادان كيش93/10/19صنعت نفت آبادان - پيكان تهران93/10/21شهرداري تبريز - هلال احمر كيش22/10/22استقلال تهران - مس كرمان93/10/22صنعت نفت آبادان - - املاك طاها كيش93/10/24صباي قم - مس كرمان93/10/27صباي قم - گلگهر سيرجان93/10/30پيشكسوتان كيش - پيش كسوتان قادئم شهر93/10/28 


 


2.پوشش پزشكي  مسابقات راگبي قهرماني كشور از تاريخ  93/10/17 الي 93/10/18


 


 


 


3.مسابقات ليگ فوتبال دسته 2 كشور:


 


شاهين كيش - بعثت كرمانشاه                              93/10/27


 


 


 


4.پوشش پزشكي مسابقات ليگ واليبال ساحلي كشور از تاريخ  93/10/28 الي 93/10/30


 


 


 


5.پوشش پزشكي راهپيمايي همگاني در جزيره كيش در تاريخ     93/10/19