پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۱

دوره آموزشی

اولین دوره آموزشی ماساژ

اولین دوره آموزشی ماساژ ویزه فیزیوتراپ ها و مربیان و ورزشکاران استان توسط هیئت پزشکی ورزشی استان برگزار می شود

 


اولین دوره آموزشی ماساژ ویژه فیزیوتراپ ها و مربیان و ورزشکاران استان زیر نظر هیئت پزشکی ورزشی استان و توسط مدرسین فدراسیون پزشکی ورزشی کشور در تاریخ 1395/02/25الی  1395/02/30برگزار میشود 


مدارک جهت ثبت نام  دردوره


تصویر کارت ملی وشناسنامه


دو قطعه عکس 3*4


تصویر آخرین مدرک تحصیلی


نکته،،داوطلبان دارنده مدرک دیپلم باید دردوره پیش نیاز  جهت آموزششرکت نمایند


فیش واریزی:به مبلغ 800 هزار تومان


 


 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 32441614،،یا به دفتر هیات واقع در فلکه سوم مدرس ،خیابان شهید باهنرغربی پلاک104مراجعه نمایند 


آخرین مهلت ثبت نام 1395/02/17می باشد