دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۸

حدود10هزار ورزشکار خراسان جنوبی بیمه ورزشی شدند

باتوجه به اینکه هیأت پزشکی- ورزشی برای تمامی هیأت abcdهای ورزشی نقش یک پشتیبان را دارد و تمامی ورزش abcdهای قهرمانی و سلامت همگانی را پوشش می abcdدهد

 


باتوجه به اینکه هیأت پزشکی- ورزشی برای تمامی هیأت‌های ورزشی نقش یک پشتیبان را دارد و تمامی ورزش‌های قهرمانی و سلامت همگانی را پوشش می‌دهد


از ابتدای امسال تاکنون، 9 هزار و 231 نفر از ورزشکاران خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه ورزشی قرار گرفتند.


به گفته دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان رضا قاسمی: بر این اساس در شهرستان‌ بیرجند 3 هزار و 890 ورزشکار، در شهرستان قاین یک هزار و 465 ورزشکار و در شهرستان فردوس یک هزار و و 62 نفر ورزشکار بیمه شده‌اند.


 از ابتدای امسال شهرستان‌های بیرجند، قاین و فردوس بیشتری آمار بیمه‌شدگان و شهرستان‌های خوسف، درمیان و زیرکوه کمترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.


وی همچنین به آمار بانوان ورزشکار بیمه‌شده، گفت: بانوان ورزشکار شهرستان بیرجند با سامان‌دهی 52 درصدی بیشترین آمار بیمه‌شدگان را به خود اختصاص داده‌اند.  در این میان شهرستان سرایان از ابتدای امسال کمترین رشد بیمه‌شدگان در بخش بانوان ورزشکار را دارد.