تماس با ما

تماس با ما

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، استادیوم آزادی، هیأت پزشکی ورزشی، کد پستی : 63171 - 67146
تلفن : 38355992 - 083
فاکس : 38357397 - 083
سامانه پیامک : 100038355992
کلینیک فیزیوتراپی : 8086 134 0930