یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۹

نقش مهم خانواده در تأمین بهداشت روانی

خانواده

خانواده نقش مهمی در تأمین بهداشت روانی افراد دارد پایه های رشد روانی ، اجتماعی کودکان، احساس ایمنی و ارضای عاطفی آنان در سالهای اولیه کودکی پی ریزی می شود، زیرا تفاهم، سازگاری و محبت موجود در محیط خانواده ، در تقویت حس اعتماد به نفس و پرورش نیروی سازنده در کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است.

خانواده نقش مهمی در تأمین بهداشت روانی افراد دارد پایه های رشد روانی ، اجتماعی کودکان، احساس ایمنی و ارضای عاطفی آنان در سالهای اولیه کودکی پی ریزی می شود، زیرا تفاهم، سازگاری و محبت موجود در محیط خانواده ، در تقویت حس اعتماد به نفس و پرورش نیروی سازنده در کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است. در یک خانوادهی عادی، والدین ضمن همبستگی و احترام متقابل نسبت به یکدیگر در برخورد با فرزندان، روش هماهنگ و یکسانی را در پیش می گیرند و در نتیجه، فرزندان احساس می کنند که رابطه والدین، صمیمی است، زیرا کودک و نوجوان باید والدین ،معلمین ومربیان ورزشی خود را منبع شادی، امنیت عاطفی، ارضای خاطر جسمی و روانی دانسته و آنان را پناهگاه خویش بدانند. بی توجهی والدین،معلمین ومربیان رشته های مختلف ورزشی به سالم سازی محیط روانی – اجتماعی و فقدان روابط مناسب در بیشتر موارد، کودکان و نوجوانان را با" کمبودهای عاطفی" مواجه می سازد. لذا ریشه رفتارهای نابهنجار کودکان و نوجوانان، انحرافات و بزهکاریها را باید در سنین اولیه ی کودکی و در میان خانواده ها ومراکز آموزشی وتربیتی جستجو کرد، به همین دلیل برای شناخت علت ناسازگاریهای کودکان و نوجوانان و پیدایش اختلالهای رفتاری، بیش از هر چیز آگاهی از وضعیت خانواده ی آنان ضرورت دارد. به طور کلی اصولی که باید پدر و مادر، به عنوان والدین کودک و نوجوان، معلمین ومربیان ورزشی ،همیشه در نظر داشته باشیم، عبارتند از: هماهنگی در انضباط و تربیت کودکان و نوجوانان، یگانگی در انتظار و توقع از آنان با توجه به تفاوتهای فردی و محدودیتهای موجود و جلوگیری از وقوع مسائلی که موجب ایجاد هیجان ناخوشایند در کودک و نوجوان می شود.

ناصرژرفی دانشجوی دکترای روانشناسی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.