دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۳

دکتر کیانی :

فدراسیون پزشکی ورزشی تنها مرجع قانونی صدور گواهی مجوز ماساژ ورزشی است

مسئول کمیته درمان هیات پزشکی ورزشی استان چهار محال وبختیاری تنها برگزار کننده دوره ماساژ و صدور گواهی معتبر را فدراسیون پزشکی ورزشی دانست

دکتر مهشید کیانی در گفتگو با سایت خبری اظهار داشت : پیرو و مشاهده و گزارش های مبنی بر فعالیت برخی از مراکز جهت برگزاری دوره های ماساژ ورزشی و صدور گواهی لازم است به اطلاع کلیه علاقه مندان برسانیم که گواهی دوره ماساژ زمانی اعتبار لازم را دارد که از طریق فدراسیون پزشکی ورزشی با همکاری هیات های ورزشی استان برگزار گردد . وی در ادامه افزود شرکت در دوره های خارج از مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی خوداری نمایند چرا که گواهی صادر شده فاقد اعتبار قانونی است