شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۹

تنظیم هیجان چیست؟

خود تنظیمی "هیجانی ورزشکاران و مربیان در صحنه های رقابت ورزشی

هیجان

تنظیم هیجان مفهومی بسیار گسترده است و فرایندهای تنظیمی بیشماری را در برمی گیرد. ممکن است علاوه بر فرایندهای هشیاری و یا ناهشیار شناختی، حیطه وسیعی از فرایندهای جسمی، اجتماعی و رفتاری راهم شامل گردد.

بسیاری از فرایندهای تنظیم هیجان بین انسانها مشترک است، اما به نظر می رسد که هر فرد به استفاده از برخی الگوهای مشخص تمایل دارد. 
به این الگوها راهبردهای تنظـیم هیجان و به حیطه شناختی آن راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گفته میشود. مثلاً زمانی که هر یک از ما بامشکل رو به رو میشویم و ناراحت هستیم به شیوه های متفاوتی ناراحتی خودرا تنظیم میکنیم ودر نتیجه الگوی پاسخ دهی هیجانی متفاوتی را به کار میبریم ممکن است خود یا دیگران را مقصر بدانیم، اوضاع را فاجعه بار تلقی کنیم، منفعلانه مشکل را بپذیریم غرق در افکارمان بشویم، ذهنمان را برسایراهداف متمرکز کنیم، به افکـار خوشایندبپردازیم، مضامین مثبتی برای آن مشکل بیابیم یا درصددطرح ریزی برای رفع مشکل برآییم.
شما چگونه در هنگام هیجانات مثبت و منفی عمل میکند؟ تا ارایه مطلب بعدی به شیوه تنظیم هیجان خود بعنوان یک داور، مربی،ورزشکار، .... دقت کنید.

نسرین نازیی روانشناس ورزشی و مسوول کمیته آموزش و پژوهش هیات پزشکی ورزشی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.