یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۲

روانشناسی داوری در ورزش

روانشناسی داوری

بررسی ها و مطالعات نشان می دهند که حرفۀ داوری به مانند برخی مشاغل خاص با فشارهای روانی متنوع از جمله استرس و اضطراب بالا مواجه است که میتواند عملکرد داوران را تحت تأثیر قرار دهد. داوری از ارکان جدایی ناپذیر و مهم مسابقات ورزشی می باشد و داورانی که به قضاوت در رشته های مختلف ورزشی می پردازند نیاز دارند تا علاوه بر کسب ویژگی های تخصصی خود به علوم دیگری همچون روانشناسی  و ضرورت آمادگی روانی توجه داشته باشند.

 آمادگی برای امر قضاوت به ویژگیهای ثابتی مانند اطمینان، برخورد، قاطعیت، تشخیص، صداقت، تمرکز کانونی و انگیزش می باشد و از انجایی که همه این ویژگی ها از مهارتهای روانی هستند می توان آنها را از طریق تمرین فرا گرفت اما نکته مهم اختصاص زمان لازم برای تقویت و ارتقای این مهارت ها می باشد.

داروان نیز مانند ورزشکاران و مربیان برای هر مسابقه به آماده سازی روانی نیاز دارند. همچنین برقراری ارتباط موثر شامل مهارت های گوش دادن و صحبت کردن در مواردی مانند برخورد با یک مربی عصبی، قضاوت با داور همکار و گفتگو با میر اجرایی قبل از بازی ضروری می باشد.

اعتماد بنفس و اطمینان پایه قضاوت موثر می باشد. داور مطمئن قاطع عمل می کند و به آنچه در زمین یا میدان رخ می دهد کنترل دارد. و از طرف دیگر مدیریت هیجانات نیز عامل موثری در مقابله با انتقاد و بازخورد منفی داوران دیگر می باشد.

حفظ انگیزه و داشتن روحیه برای یک ابلاغ قضاوتی مهم است و تمرکز کانونی مطلوب به تصمیم گیری و بهبود تشخیص کمک می کند. از طرف دیگر تصویر سازی ذهنی یک شیوه بسیار مناسب برای آماده سازی قبل از مسابقه است. تقویت مهارت های روانی ذکر شده کمک می کند که داوران قضاوت بهتری را ارائه دهند با توجه به آنکه اغلب آنها از سوی مربیان، ورزشکاران، تماشاگران و رسانه ها اکثر اوقات با تعبیرات منفی مواجه می شوند.

منبع: روانشناسی داوری، نوشته: روبرت اس. وینبرگ و پگی ا.ریچاردسون، ترجمه: دکتر سیروس چوبینه

______________

دکتر مژگان سعیدی؛ مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان کرمانشاه