سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۲

روانشناسی داوری در ورزش (بخش سوم)

روانشناسی داوری

آماده شدن برای قضاوت

حساسیت نقش داوران در برگزاری کیفی رقابتهای ورزشی و آرامش درون زمین (بازیکنان) و تماشاگران،بسیار کلیدی و پر چالش است تا جایی که  تحقیقات کمی دربارة جنبه های مختلف حرف های و شغلی داوران انجام گرفته است به نظر می رسد این استرس ها حتی بیشتر از استرس ورزشکاران و مربیان باشد و همانطور که در چنین موقعیتی نمیتوان از ورزشکاران و مربیان بهترین عملکرد را انتظار داشت، داوران نیز باید برای داشستن یک قضاوت درست متوجه ضرورت آماده سازی های لازم را داشته باشند.

برخورداری از قضاوت با کیفیت و عادلانه یکی از مهمترین فاکتورهایی است که نظر مسئولین برگزاری مسابقات و همچنین متخصصان و تماشاگران ورزشی را به خود اختصاص داده است .

 پس باید بدانیم که "قضاوت عالی تصادفی نیست "و نیاز به آماده سازی موثر قبل از مسابقه دارد که باید شامل یک برنامه مستمر و قابل اعتماد باشد که نیازهای جسمانی (آمادگی بدنی، خواب و رژیم غذایی،استقامت قلبی عروقی،قدرت،انعطاف پذیری،گرم کردن قبل از بازی) آمادگی روانی (تمرکز،خود گفتاری و تصویر سازی ذهنی، راهبرد بازی، خبرگی، توجه انتخابی) را در بر می گیرد. از طرف دیگر ارزشیابی بعد از بازی به یادگیری تجربی و بهبود عملکرد در مراحل بعدی کمک می کند. روز بعد از مسابقه بهترین زمانی است که می توانید از طریق دیدن فیلم بازی یا مرور صحنه های مسابقه در ذهن خود و گرفتن بازخورد از داوران همکار یا دوستانی که بازی را دیده اند نقاط قوت وضعف عملکرد خود را بررسی کنید.به خاطر داشته باشید که قضاوت خوب ثمره آماده سازی مطلوب قبل از بازی و ارزشیابی بعد از بازی می باشد.

منبع: روانشناسی داوری، نوشته: روبرت اس. وینبرگ و پگی ا.ریچاردسون، ترجمه: دکتر سیروس چوبیه

___________________________________________________________________________

دکتر مژگان سعیدی؛ مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان کرمانشاه