تماس با ما

تهران - خیابان شهید مفتح جنوبی - خیابان ورزنده - پلاک ۱۷ - فدراسیون پزشکی ورزشی

کدپستی:  ۱۵۷۱۷۴۵۶۱۳

صندوق پستی: ۹۶۵۹-۱۵۸۷۵

تلفن اطلاعات: ۸۳۸۲۶

فاکس: ۸۸۸۳۳۴۹۸

وب سایت:WWW.IFSM.IR

پست الکترونیک:  info@ifsm.ir