شماره تلفن، فکس و آدرس سایت اداره کل ورزش و جوانان استان ها

 اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

http://wazarbayjan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۴۵۴۱۱۰-۰۴۴

فکس: ۳۳۴۵۴۸۰۰-۰۴۴

 اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

http://eazarbayjan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۴۷۶۶۴۰۰-۰۴۱

فکس: ۳۴۷۶۶۴۰۹-۰۴۱

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

http://isfahan.msy.gov.ir

تلفن: ۱۸-۳۶۳۰۸۲۱۲-۰۳۱۱

فکس: ۳۶۳۰۸۲۲۸-۰۳۱۱

اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

http://ardebil.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۲۳۴۰۳۸-۰۴۵

فکس: ۳۳۲۳۵۰۲۹-۰۴۵

اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام

http://ilam.msy.gov.ir

تلفن: ۲-۳۳۳۰۰۳۱-۰۸۴۳

فکس: ۳۳۳۳۵۰۰-۰۸۴۳

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

http://alborz.msy.gov.ir

تلفن: ۲۵۵۰۶۰۶-۰۲۶۳    /    ۲۵۵۷۸۷۸-۰۲۶۳

فکس: ۲۵۵۹۲۹۲-۰۲۶۳

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

http://tehran.msy.gov.ir

تلفن: ۳-۷۷۵۳۴۲۲۱-۰۲۱

فکس: ۷۷۶۵۳۹۹۶-۰۲۱

اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر

http://boushehr.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۳۴۱۰۵۸-۰۷۷

فکس: ۳۳۳۴۳۳۸۳-۰۷۷

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

http://khorasanrazavi.msy.gov.ir

تلفن: ۷۶۴۰۳۴۱-۰۵۱۳

فکس: ۷۶۴۰۳۴۱-۰۵۱۳

 اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

http://chb.msy.gov.ir

تلفن: ۲۲۵۱۰۰۰-۰۳۸۳

فکس: ۲۲۴۱۰۱۶-۰۳۸۳

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

http://skhorasan.msy.gov.ir

تلفن: ۲۴۰۵۵۶۴-۰۵۶۳

فکس: ۲۴۰۵۵۹۶-۰۵۶۳

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

http://nkhorasan.msy.gov.ir

تلفن: ۹۵-۲۲۳۶۵۹۲-۰۵۸۳

 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

http://zanjan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۴۴۷۴۲۲-۰۲۴   /   ۳۳۴۴۷۲۰۰-۰۲۴  

 اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان 

http://khouzestan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۳۳۱۷۱۵ -۰۶۱   /   ۳۳۳۳۱۸۳۷-۰۶۱   

فکس: ۳۳۳۹۶۱۳-۰۶۱۳

اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان 

http://sistanbluch.msy.gov.ir

تلفن: ۴-۳۳۴۱۳۵۷۱-۰۵۴

فکس: ۳۳۴۳۰۰۷۱-۰۵۴

اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

http://semnan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۴۶۸۰۲۹-۰۲۳  /  ۳۴۶۸۰۲۶-۰۲۳   /   ۳۴۶۸۰۲۴-۰۲۳

فکس: ۳۴۶۸۰۹۲-۰۲۳   /   ۳۴۶۸۰۹۵-۰۲۳

اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

http://qazvin.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۷۵۲۳۱-۰۲۸۳

فکس: ۳۳۷۳۹۰۸-۰۲۸۳

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

http://fars.msy.gov.ir

تلفن: ۷۳۱۷۰۴۳-۰۷۱۳

فکس: ۷۳۱۷۰۳۷-۰۷۱۳

اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان

http://kurdestan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۲۳۲۴۳۸-۰۸۷۳

فکس: ۳۲۳۹۸۰۲-۰۸۷۳

اداره کل ورزش و جوانان استان قم 

http://ghom.msy.gov.ir

تلفن: ۲۹۳۵۱۱۱-۰۲۵۳

فکس: ۲۹۳۹۵۶۴-۰۲۵۳

 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

http://kermanshah.msy.gov.ir

تلفن: ۶-۳۸۳۵۹۱۲۵-۰۸۳

فکس: ۳۸۳۵۵۲۳۰-۰۸۳

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

http://kerman.msy.gov.ir

تلفن: ۰۵-۲۸۱۸۵۰۱-۰۳۴۳

فکس: ۲۸۱۸۵۰۸-۰۳۴۳

اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

http://golestan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۲۲۳۱۱۰۲-۰۱۷    /    ۸-۳۲۲۵۳۳۳۴-۰۱۷

فکس: ۳۲۲۴۱۰۸۳-۰۱۷

اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد 

http://kba.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۳۳۸۰۰۲-۰۷۴

فکس: ۳۳۳۳۹۲۸۰-۰۷۴

اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان 

http://lorestan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۳۱۹۸۲۵-۰۶۶   /   ۳۳۳۱۹۸۲۶-۰۶۶

فکس: ۳۳۳۱۳۷۱۱-۰۶۶

اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

http://gilan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۳۲۴۹۵۵-۰۱۳   /   ۳۳۳۲۰۰۳۲-۰۱۳

فکس: ۳۳۳۲۴۹۵۵-۰۱۳

اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی

http://markazi.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۶۶۵۴۶۰-۰۸۶   /   ۳۳۶۶۵۵۶۰-۰۸۶

فکس: ۳۳۶۶۵۴۵۹-۰۸۶

 اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

http://mazandaran.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۳۲۰۹۷۴-۰۱۱  /   ۳۳۳۲۰۹۷۲-۰۱۱

فکس: ۳۳۳۲۸۹۱۱-۰۱۱

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

http://hamedan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۸۳۵۰۱۸۱-۰۸۱

فکس: ۳۸۲۶۰۲۹۵-۰۸۱

اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان 

http://hormozgan.msy.gov.ir

تلفن: ۳۳۳۳۳۰۴۴-۰۷۶

فکس : ۰۷۶۳۳۳۳۴۲۲۱

اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

http://yazd.msy.gov.ir

تلفن: ۳۶۲۴۵۸۵۸-۰۳۵

فکس: ۳۶۲۴۰۹۴۵-۰۳۵

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.