اطلاعات تماس، لوگو و سایت فدراسیون های ورزشی

فدراسیون اسکواش 

http://www.squashiran.ir

تلفن تماس: ۲۶۲۰۶۳۶۰

فکس:۲۶۲۰۶۳۷۰

فدراسیون اسکی

http://www.skifed.ir

تلفن تماس: ۲۶۲۰۶۲۳۰/ ۲۶۲۰۶۲۴۰ /۲۶۲۰۶۲۵۰

فکس:۲۶۲۰۱۰۹۴

 فدراسیون انجمن های ورزشی

http://www.ifsafed.com

تلفن تماس: ۴-۲۲۷۶۸۴۰۲

فکس:۲۲۵۶۹۱۹۲

فدراسیون اسکیت

http://iranskating.ir

تلفن تماس: ۴۴۱۱۷۸۰۶ / ۴۴۱۱۷۸۰۷  / ۴۴۱۱۷۶۰۹

فکس:۴۴۱۱۷۶۰۲

فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

https://irmaaf.ir/

تلفن تماس: ۸۸۳۴۴۹۹۵   /   ۸۸۸۳۵۴۴۰

فکس:۸۸۳۴۴۹۹۵

فدراسیون بسکتبال

http://www.iribf.ir

تلفن تماس: ۴۴۷۳۹۱۲۱ / ۴۴۷۳۹۱۲۲ / ۴۴۷۳۹۱۲۳

فکس:۴۴۷۳۹۰۲۳

فدراسیون بوکس

https://iranaiba.ir

تلفن تماس: ۸۸۸۴۳۵۵۲  

۸۸۸۳۰۸۰۹

فدراسیون بدمینتون

http://iranbadminton.org

تلفن تماس: ۸۸۹۸۴۴۳۹ / ۸۸۹۸۴۴۳۸

فکس:۸۸۹۸۴۴۳۸

 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

http://www.iranbbf.ir

تلفن تماس: ۸۸۸۳۰۸۰۳  /  ۸۸۳۱۷۵۶۱ 

۸۸۳۱۷۵۶۱

فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس

http://bbfir.com

تلفن تماس: ۲۶۲۱۶۲۶۹  /  ۲۶۲۱۶۲۰۷

 فدراسیون تیراندازی

http://irissf.ir

تلفن تماس: ۴۴۷۳۹۱۸۲  /  ۴۴۷۳۹۱۸۳

 فدراسیون تکواندو

http://taekwondo.ir

تلفن تماس:  ۳-۲۲۲۴۲۴۴۱

فدراسیون تنیس

http://iritf.ir

تلفن تماس: ۲۶۲۱۶۲۴۷  /   ۲۲۰۳۹۰۹۶

فدراسیون تیروکمان

https://iran-archery.ir

تلفن تماس: ۸۸۸۲۴۰۱۶  /  ۸۸۳۰۳۱۳۳

فکس:۸۸۸۲۵۵۶۸

 فدراسیون جودو

http://irijf.ir/index.php/site/index

تلفن تماس: ۸۸۳۱۷۵۵۹

فکس:۸۸۸۴۴۳۸۳

فدراسیون تنیس روی میز

http://www.irttf.ir

تلفن تماس: ۲۶۲۱۶۳۳۲   /   ۲۶۲۱۶۲۰۹

فدراسیون چوگان

http://iranpolo.org

تلفن تماس: ۵-۳۳۲۱۸۲۳۰

فدراسیون دوومیدانی

http://www.iranathletics.ir

۲۲۲۵۳۱۹۴/۲۲۲۷۷۸۶۴

فکس:۲۲۲۵۳۱۹۶

فدراسیون دوچرخه سواری 

http://www.cfi.ir

تلفن تماس: ۸۸۳۲۶۵۷۵  /   ۸۸۳۲۲۱۳۲   /   ۸۸۳۲۲۱۳۱  /   ۸۸۳۴۱۱۷۹

فکس:۸۸۸۴۴۹۶۴

فدراسیون سوارکاری

http://www.feiri.ir

تلفن تماس: ۲۲۶۳۹۷۶۱  /  ۲۲۶۳۹۷۴۵  / ۲۲۶۰۷۹۸۲

فدراسیون ژیمناستیک

http://gymnastic.ir

تلفن: ۲۲۰۳۴۰۰۱-۲۶۲۱۶۲۳۳ ، فکس: ۲۶۲۱۶۲۳۲

 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

http://irsf.ir

تلفن تماس: ۸۸۸۴۸۲۸۵  /   ۸۸۳۲۰۷۳۳

فکس:۸۸۸۲۰۷۱۴

فدراسیون شطرنج

https://www.ircf.ir

تلفن تماس: ۳-۸۸۹۵۱۵۱۱

فدراسیون فوتبال

http://ffiri.ir

تلفن تماس: ۸۸۲۱۳۳۰۶   /   ۸۸۶۱۱۳۳۳

فکس:۸۸۶۱۱۳۳۳

فدراسیون شمشیربازی

http://www.iranfencing.ir

تلفن تماس: ۲۶۲۰۶۴۴۰  /  ۲۶۲۰۶۴۵۰  /  ۲۶۲۰۶۴۶۰

فکس:۲۶۳۰۶۴۳۰

فدراسیون کاراته 

http://www.ikf.ir

تلفن تماس: ۲۲۲۵۸۱۲۰   /   ۲۲۲۵۸۸۱۱۹

فدراسیون قایقرانی

http://icf.ir

تلفن تماس: ۴۴۷۳۹۱۶۳

فدراسیون کبدی

http://irankabaddi.ir

تلفن تماس: ۸۸۹۵۶۳۱۰   /   ۸۸۹۹۳۱۳۷   /   ۸۸۹۹۱۸۷۹

فکس:۸۸۹۸۰۶۷۱

فدراسیون کشتی

http://iawf.ir

تلفن تماس: ۴۴۷۱۴۱۵۸  /  ۴۴۷۱۴۴۸۹ 

فکس:۴۴۷۱۴۴۸۹

فدراسیون کونگ فو و هنر های رزمی

http://www.ikmaf.ir

تلفن تماس۶-۴۴۷۳۹۱۴۴

فکس:۲۲۰۲۶۰۱۷

فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی

https://msfi.ir

تلفن تماس: ۲۲۵۶۹۹۹۶  /   ۲۲۵۶۹۹۹۵

فکس:۲۲۷۶۴۵۳۱

فدراسیون گلف

http://www.golfir.com

تلفن تماس: ۲۶۲۰۲۵۴۵   /   ۲۶۲۰۲۵۷۵

فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی

http://www.mafiri.ir

تلفن تماس: ۴۴۷۲۴۱۷۲   /   ۴۴۷۳۴۸۷۰

فکس:۴۴۷۲۶۸۱۶

 فدراسیون نجات غریق و غواصی

http://www.lifesaving.ir

تلفن تماس: ۱-۸۸۸۱۰۵۵۰

فکس:۸۸۸۴۴۹۹۰

فدراسیون والیبال

http://volleyball.ir

تلفن تماس: ۴۴۷۳۹۱۲۵   /   ۴۴۷۳۹۱۲۸

فکس:۴۴۷۳۹۱۲۸

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

http://irisfd.ir

تلفن تماس: ۸۲۱۸۷۳۱۱  /  ۸۸۳۰۹۰۰۸

فکس:۸۸۳۰۹۰۰۸

فدراسیون وزنه برداری 

http://iwfir.ir

تلفن تماس: ۴۴۷۰۱۶۳۷

فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای

http://www.fipz.ir

تلفن تماس: ۸۸۱۲۶۰۱  /  ۸۸۳۰۶۲۸۸  /  ۸۸۳۰۶۲۸۷

فکس:۸۸۳۰۶۲۸۹

 فدراسیون ورزش نابینایان 

http://www.blindsports.ir

تلفن تماس: ۸۸۳۰۳۱۳۱   /   ۸۸۳۰۴۳۳۳

فکس:۸۸۸۱۰۱۹۶

فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء

http://sptfiran.ir

تلفن تماس: ۲۶۲۰۲۶۲۸

 فدراسیون ورزش های دانشگاهی

http://www.iusf.ir

تلفن تماس : ۳-۸۸۹۱۵۲۲۱

فکس:۸۸۸۰۸۷۳۲

فدراسیون ورزش دانش آموزی

http://irisf.medu.ir/portal/home.ph

تلفن تماس : ۸۸۶۸۰۳۳۴۷   /   ۸۸۵۸۴۵۵۶

فکس:۸۸۵۸۴۵۱۲

فدراسیون ورزش سه گانه

http://www.irtriathlon.ir/fa

تلفن تماس: ۲۲۷۶۱۸۶۸   /  ۲۲۷۶۱۰۹۳

فکس:۲۲۷۶۱۷۵۳

فدراسیون ورزش های همگانی

http://www.isfaf.ir

تلفن تماس: ۴۴۰۱۶۳۷۷   /   ۴۴۰۱۶۳۷۸  /  ۴۴۰۱۶۳۷۹

فکس:۴۴۹۶۸۷۹۶

فدراسیون ورزش کارگری

https://fawsi.mcls.gov.ir

تلفن تماس: ۲-۸۸۲۱۰۷۴۱

فکس:۸۸۲۱۰۷۴۴

فدراسیون ورزش ناشنوایان

http://dsf.ir

تلفن تماس: ۱۶-۷۷۵۵۷۷۱۵

فکس:۷۷۵۵۷۷۱۷

فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی

http://roostasport.ir

تلفن تماس: ۸۸۹۵۵۵۵۸    /   ۸۸۹۵۲۲۴۴

فدراسیون هاکی

http://www.hockeyfed.ir

تلفن تماس ۲۶۲۱۶۲۲۱

 فدراسیون ووشو

http://iranwushufed.ir

تلفن تماس۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸   /   ۴۴۱۴۹۹۶۳

فکس:۴۴۱۴۹۹۵۷

فدراسیون هندبال

http://irhf.ir

تلفن تماس: ۲۲۰۲۶۰۰۱   /  ۲۲۰۲۶۰۱۷

فکس:۲۲۰۲۶۰۱۷

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.