روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل فدراسیون پزشکی ورزشی به ریاست جناب آقای عبدالرضا نباتچیان

شرح وظایف روابط عمومی و امور بین الملل:روابط عمومیبا عنایت به اهمیت مقوله پزشکی ورزشی و مبارزه با دوپینگ جهت سلامت جامعه ورزش روابط عمومی و امور بین الملل فدراسیون با تدوین یک سند راهبردی برنامه ریزی کلانی را جهت آشنایی بیشتر جامعه ورزش با این حوزه انجام داده است.برنامه کمیته روابط عمومی- تشکیل کارگروه های تخصصی رسانه های دیداری، نوشتاری و شنیداری جهت بالا بردن سطح آگاهی جامعه ورزش با مقولات مختلف پزشکی ورزشی- چاپ بروشور و پوستر، فصلنامه پیک سلامت، ماهنامه (پیام پزشکی ورزشی) و کتاب در راستای اهداف عالیه فدراسیون- همکاری با رادیو و تلویزیون به عنوان رسانه های تاثیرگذار و ساخت برنامه های آموزشی در حوزه پزشکی ورزشی و مبارزه با دوپینگ- تبیین جایگاه پزشکی ورزشی در روزنامه های ورزشی جهت درج مطالب این حوزه- تربیت خبرنگاران تخصصی حوزه پزشکی ورزشی با همکاری ارگان های مرتبط- راه اندازی پرتال روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی وهیات های پزشکی ورزشی استان ها

      روابط بین المللوجود فدراسیون های آسیایی و جهانی و همچنین ارتباط با سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ سبب گردیده، روابط بین المللی فدراسیون دارای جایگاه ویژه ای باشد.برنامه ها:- تعامل با فدراسیون آسیایی (AFSM ) و جهانی (FIMS ) و سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA )- مشخص نمودن سمینارها و کنگره های بین المللی برای حضور کارشناسان فدراسیون- انجام امور مربوط به ثبت نام در برنامه های آموزشی بین المللی، دریافت ویزا و ...- تلاش در جهت تعامل با کشور های منطقه در راستای همکاری های دوسویه- حفظ و ارتقای جایگاه اعضای فدراسیون در نهادهای بین المللی- تلاش در جهت کسب کرسی های بیشتر به نام جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین المللی مرتبط با حوزه پزشکی ورزشی و مبارزه با دوپینگ- ترجمه آخرین قوامین مبارزه با دوپینگ و نشر آن با همکاری کارشناسان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ- انجام مکاتبات مختلف با نظر ریاست فدراسیون با نهادهای بین المللی حوزه پزشکی ورزشی و مبارزه با دوپینگ (به صورت سالیانه)- راه اندازی و تکمیل سایت انگلیسی فدراسیون