دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۴

خبر

پرداخت هزینه درمان

پرداخت هزینه درمان ورزشکاران آسیب دیده استان

<p dir="RTL" style="text-align: right "><span style="font-family: arial font-size: 14pt line-height: 115% ">بنا به اظهار مسئول امور مالی هیات از ابتدای سال 92 به 115 نفر از ورزشکاران سازمان یافته استان که در مسابقات ورزشی مختلف دچار حادثه شده اند هزینه درمان پرداخت شده است.</span></p>
<span style="font-family: arial "> </span>
<div style="text-align: right "><span style="font-size: 14pt line-height: 115% font-family: arial ">سیروس وحید در گفت و گو با سایت خبری هیات ضمن بیان این&nbsp خبر میزان کل مبلغ پرداخت شده به ورزشکاران آسیب دیده را 229463000&nbsp ریال اعلام نمود </span></div>
<p dir="RTL"> </p>