چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ - ۲۳:۴۰

خدمات سه ماهه مرکز فیزیوتراپی هیات پزشکی ورزشی خراسان شمالی

کمیته توانبخشی هیات پزشکی ورزشی خراسان شمالی

ارائه خدمات بیش از 280 ساعت خدمات فیزیوتراپی به ورزشکاران استان

<p style="text-align: justify ">به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی خراسان شمالی طی گزارشی مسئول کمیته توانبخشی هیات استان گزارش داد که در 3 ماهه اخیر مرکز فیزیوتراپی هیات پزشکی ورزشی استان بیش از 280 ساعت خدمات توانبخشی به ورزشکاران استان ارائه داده است.<br />
سرکار خانم غزاله نقوی ازاد همچنین اظهار داشت: &nbsp که مرکز فیزیوتراپی هیات پزشکی ورزشی استان فقط در شیفت بعداظهر به ورزشکاران استان خدمات ارائه می دهد در صورتی که مرکز به صورت دو شیفت صبح و عصر فعالیت نماید قطعا ارائه خدمات بیشتر خواهد شد.</p>