چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۲

منتشر شد

بروشور توسط حرکات کششی پیشگیرانه در محل کار هیات پزشکی ورزشی استان چهار محال و بختیاری منتشر شد

روشور مهرماه هيات پزشكي ورزشي استان توسط بازرس ستاد نظارت بر سلامت باشگاهها منتشر گرديد

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان چهار محال وبختیاری ، این بروشور با عنوان حرکات پیشگیرانه در محل کار با همکاری کمیته آموزش و پژوهش استان و ستاد نظارت بر سلامت باشگاهها در مهر ماه منتشر شد ودر اختیار کلیه هیاتهای ورزشی استان قرار گرفت .علاقه مندان برای دریافت این بروشور می توانند با شماره تلفن 0381-2252870 تماس بگیرند .