سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۷

نگرش به ورزش

نگرش به ورزش

شناختن نگرش ها می تواند به ما کمک کند تا نگرش های مثبتی درباره ورزش در کودکان ایجاد کنیم و نگرش های منفی بزرگسالان را تغییر دهیم .

محققان نیز احتمالات قابل ذکری را مطرح کرده اند مثلا" نگرش ورزشکاران به روانشناسی ورزشی ممکن است ماهیت دفاع از خود داشته باشند . مهمترین نگرش ها ما ریشه در تجربه ها و مشاهدات مستقیم دوران کودکی مان دارند بنابراین باید زمینه ای فراهم کنیم که کودکان تجربه های مثبتی درباره ورزش کسب کنند و با پاداش دادن به رفتارهای ورزشی تشویق آنان ، این رفتارها را تقویت کنیم . نگرش افراد در مورد نگرش مستقیمی با مشارکت آنان در  


تمرینات ورزشی دارد


زهره نوروزی - مسئول کمیته روانش ناسی- استان چهار محال وبختیاری