پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۵

چطور از آسیب‌‌ دیدگی در ورزش جلوگیری کنیم

چطور از آسیب‌‌ دیدگی در ورزش جلوگیری کنیم

. گرچه فعالیت abcdای ورزشی حتی پیاده abcdروی ساده نیز ممکن است باعث آسیب abcdدیدگی ‘اما شما می abcdتوانید با رعایت رشته abcdای از اقدامات احتیاطی این خطر را گاهش دهید. اقداماتی برای پیشگیری از آسیب abcdهای ورزشی انجام اقدامات ساده abcdای می abcdتواند به شما کمک کند تا در حین ورزش از آسیب abcdها در امان بمانید


  • از وسایل ورزشی مناسب استفاده کنید : وقتی کفش هایتان خراب شد آنها را عوض کنید. لباش راحت و سبک بپوشید تا به شما اجازه دهد براحتی حرکت کنید و لباس کم بپوشید تا اجازه دهد حرارت بدن شما براحتی دفع شود. وقتی در هوای سرد ورزش میکنید لباس هایتان باید لایه لایه باشد.


 قبل از شروع ورزش خود را گرم کنید : قبل از ورزش و قبل از انجام نرمش های کششی خود را گرم کنید. در جا بدوید. آهسته و عمیق تنفس کنید. گرم کردن موجب افزایش ضربان قلب و شدت جریان خون شده و شما را آماده ورزش میکند.


  کشش بدهید :قبل از انجام ورزش نرمش های کششی را انجام دهید. این کار را آهسته انجام دهید. هر کشش را 20-10 ثانیه نگه دارید و سپس آنرا آهسته و با دقت رها کنید. با هر کشش دم و با رها کردن آن بازدم کنید. آنقدر کشش ندهید که درد ایجاد شود. در انتهای کشش حرکات فنری و رفت و آمد انجام ندهید.


  مایعات بنوشید :نوشیدن مایعات مانع از گرمازدگی میشود. دو لیوان آب یک ربع ساعت قبل از شروع ورزش خوب است و بعد از پایان ورزش هم یک لیوان بنوشید. در حین ورزش هم هر 20 دقیقه آب بنوشید.


  بدن خود را سرد کنید :سرد کردن به همان اندازه گرم کردن ارزش دارد. این کار را در پایان ورزش انجام دهید و زمانی که برای آن میگذارید باید دو برابر گرم کردن باشد. حدود ده دقیفه زمان صرف کنید تا بتدریج حرکات ورزشی خود را کم کنید تا وقتی که کاملاٌ متوقف شوید.


استراحت کنید : در بین روزهای ورزش استراحت هم داشته باشید. وقتی خسته اید ورزش نکنید. وقتی درد دارید ورزش نکنید.


فروغ رضاپوریان - مسئول کمیته مسابقات هیات پزشکی ورزشی استان چهار محال وبختیاری