شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۲

دوره مانوال تراپي( Manual Therapy ) لغو شد

دوره مانوال تراپي( Manual Therapy ) لغو شد

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون اعلام کرد برگزاری دوره آموزشی مانوال تراپی در اسفندماه منتفی و تاریخ جدید این دوره متعاقبا اعلام می شود.

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون اعلام کرد برگزاری دوره آموزشی مانوال تراپی در اسفندماه منتفی و تاریخ جدید این دوره متعاقبا اعلام می شود.