سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۸

رضاپوریان :

آمار سال 1393 هیات پزشکی ورزشی چهار محال وبختیاری نهایی گردید

مسئول کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی استان چهار محال وبختیاری از نهایی شدن آمار ورزشکاران سازمان یافته خبر داد

فروغ رضاپوریان در گفتگو با سایت خبری این هیات گفت : آمار ورزشکاران سازمان یافته سال 1393 استان چهار محال وبختیاری به تعداد 31320 نفر که از این تعداد 28465  آمار شهریی و تعداد2855  آمار روستایی بوده است


وی در ادامه افزود :با توجه به برنامه ریزیهای جدید در سال 1394 و تلاش و پشتکار همکاران در شهرستانها و بخش های استان امیدواریم بتوانیم آمار رو به رشدی داشته باشیم