سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۲

خبر

درخواست از ورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

رئیس هیات پزشکی ورزشی از کلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها و باشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 


دکترطایفه در این اطلاعیه ضمن اعلام شرایط عضویت در کمیته خدمات و دریافت کارت بیمه ورزشی میزان تعهدات هزینه درمانی این هیات را در قبال دریافت حق بیمه عضویت بسیار وسیعتر دانست و این اقدام را نوعی برنامه ریزی کلان کشوری در جهت حمایت از ورزشکاران مصدوم دانست .


ایشان همچنین به کلیه مسئولین هیاتها و باشگاههای ورزشی نسبت به تبعات قانونی عدم دریافت کارت بیمه ورزشی برای ورزشکاران هشدار داد و خواهان بازبینی و  برنامه ریزی در این خصوص از ابتدای سال شد.