شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۱

نقش ورزش در کاهش استرس

نقش ورزش در کاهش استرس

اگر در عملکردهای ورزشی استرس عامل مهمی است، پس توانائی مهار آن امری قطعی است. استرس مسابقه abcdای ممکن است در یک ورزشکار ایجاد اضطراب (منفی) ولی در فرد دیگری ایجاد هیجان (مثبت) کند. به abcdعلاوه از میان کسانی abcdکه اضطراب را تجربه می abcdکنند. برخی ممکن است از آن برای تسهیل در عملکرد بهره ببرند. در حالی abcdکه دیگری ممکن است تصور کند که استرس موجب تضعیف عملکردش می abcdشود. بنا بر این روش abcdهای مهار و کنترل استرس باید به abcdصورت فردی طراحی و تمرین شوند

ورزش آئروبیک یا هوازی در واقع فعالیتی است که طی انجام آن ضربان قلب به میزان 80-60 درصد بیشتر از ضربان عادی فرد باشد. برای مثال اگر در حالت عادی تعداد ضربان قلب در یک دقیقه 60 باشد باید حداقل 96 و حداکثر به 108 ضربان در دقیقه برسد. ورزش آئروبیک یکی از بهترین و موثرترین ورزش ها برای درمان اضطراب است و باید به طور منظم حداقل 30 دقیقه و سه روز در هفته به صورت های مختلف پیاده روی تند، دویدن آهسته، دوچرخه سواری یا شنا باشد. چندین مطالعه نشان داده است که کسانیکه پیاده روی تند ویا دویدن را طی 8 هفته به طور منظم انجام داده اند تاثیر بسیار خوبی را مشاهده نموده اند.


 


لازم به ذکر است انجام دیگر ورزش ها و بدنسازی نیز می تواند در کنار ورزش آئروبیک کمک کننده باشد ولی همانطور که قبلا هم ذکر شده ورزش آئروبیک در مطالعات تاثیرات خود را به خوبی نشان داده است


مسئول کمیته روان شناسی هیات پزشکی ورزشی استان چهار محال وبختیاری.  زهره نوروزی -