یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۵

پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا

رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی مچ پا این آسیب در میان افرادی که فوتبال ،هاکی، بسکتبال و والیبال بازی می کنند، بسیار متداول است. می توان گفت در ورزش هایی که با دویدن و پریدن سر و کار دارد غیر قابل اجتناب است.

این حرکات ممکن است باعث پیچ حوردن مچ پا و گاهی پاره شدن یک تاندون یا لیگامنت شود. با عکسبرداری می توان تشخیص داد که عضو دچار شکستگی شده است یا خیر.


 
 تقویت مچ پا با حرکات نرمشی، بستن مچ یا استفاده از مچ بند می تواد از بروز این اتفاق پیشگیری کند اما ضمانتی درکار نیست که اگر افتادید یا حرکاتی اشتباه انجام دادید صدمه نبینید. پیچ خوردگی مچ پا را می توانید با RICEو داروهای ضد-تورمی مداوا کنید. اما به هیچ وجه بیش از یک روز استراحت نکنید. باید سعی کنید مچ پایتان را به نرمی تکان داده و بچرخانید تا از ورم آن کم شود.


فروغ رضاپوریان - مسئول کمیته مسابقات هیات پزشکی ورزشی استان چهار محال وبختیاری