یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۳

دکتر ترانه :

بانوان ورزشکار مکمل ها را خود سرانه مصرف نکنند

نایب رئیس هیات پزشکی ورزشی استان چهار محال وبختیاری ضمن تأکید بر لزوم فراهم نمودن امکانات و فضاهای ورزشی مناسب جهت استفاده بانوان ورزشکار، به افتخار آفرینی بانوان در بازیهای آسیایی اشاره کرد

دکتر پریسا ترانه در گفتگو با سایت خبری این هیات گفت نقش تغذیه را در بهبود عملکرد ورزشکاران را بسیار مهم دانست و اظهار داشت : مکمل ها چاقی و لاغری نیز بر اساس نیازسنجی و زیر نظر مشاور تغذیه یا پزشک باید مصرف شود و با توجه به سطح فعالیت ورزشکاران تجویز می گردد.


وی افزود : فعالیت های هیأت پزشکی ورزشی در زمینه آموزش و پژوهش و ارائه خدمات مشاوره تغذیه بسیار چشمگیر است و  ورزشکاران می توانند با بهره مندی از خدمات هیات پزشکی ورزشی جهت نیل به اهداف پیش بینی شده مبنی بر توسعه ورزش و افتخار آفرینی بانوان  ورزشکار در عرصه های مختلف تاثیر به سزایی داشته باشند