شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۲

رضاپوریان خبر داد :

نرم افزار کمیته خدمات درمانی سال 1394 آموزش داده شد

مسئول رایانه کمیته خدمات درمانی هیأت پزشکی استان چهار محال وبختیاری گفت: مسئولین رایانه شهرستان ها و بخش های استان چهار محال وبختیاری جهت ثبت اطلاعات ورزشکاران سازمان یافته در بانک جامع اطلاعات فدراسیون، تحت آموزش لازم قرار گرقتند

فروغ رضاپوریان در گفتگو با سایت خبری این هیات گفت : با توجه به راه اندازی سایت فدراسیون در خصوص ثبت اطلاعات ورزشکاران 10 شهرستان و بخش این استان که شرایط لازم را داشتند آموزش های لازم را در این خصوص دیده اند 


وی بیان کرد: در نظر داریم در آینده نزدیک  با فراهم آوردن امکانات لازم بقیه حوزه ها و بخش ها را  هم تحت آموزش لازم قرار دهیم تا با یکسان سازی بتوانیم در جهت ارتقا سطح اطلاعات  در این خصوص گام بر داریم.