سه‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۲

وقتی امکان دسترسی سریع به مایعات نیست چه چیزی بنوشیم

وقتی امکان دسترسی سریع به مایعات نیست چه چیزی بنوشیم

مصرف مایعات زیاد با وجود شدت بالای تمرین ، چناچه عرق از دست رفته کم باشد ضرورتی ندارد . به منظور جلوگیری از مصرف مایعات در طول تمرین ، که متعاقب نیاز به دفع ادرار پیش خواهد آمد توصیه شده است که ورزشکاران حدود 130 تا 150 گرم در لیتر نوشیدنی غنی تر و غلیظ تر استفاده کنند .

چنین نوشیدنیهای انرژی زایی می توانند اسمولاریته پایینی داشته باشد مخصوصا" وقتی که کربوهیدرات مصرفی از ترکیبات طبیعی مانند پلیمر گلوکز یا نشاسته غیر قابل تجزیه باشد. این نوشیدنیها که محتوی انرژی – کربوهیدرات بالا هستند ، نسبت به نوشیدنیهای رقیق تر به کندی از معده خارج می شوند . این امر جریان مایعات به درون روده را کاهش داده و منجربه سرعت کمتر جذب مایعات و ورود به گردش خون می شود در مجموع این مسئله نگران کننده نیست زیرا دسترسی به مایعات عامل محدود کننده ای به شمار نمی آید . مهم ترین نکته این است که خروج کربوهیدرات از معده افزایش یافته و منجر به جذب کربوهیدرات بیشتری می شود با مصرف نوشیدنیهای غلیظ ورزشکار می تواند مصرف مایعات را بدون کاهش کربوهیدرات مصرفی به سطح کمتر از 8٪ گرم در دقیقه به 300 تا 500 میلی لیتر در ساعت کاهش دهد نوشیدنیهای محتوی انرژی – کربوهیدرات مانند نوشیدنیهای جایگزین انرژی – مایعات نباید اسمولاریته بالا داشته باشند ترجیحا" نوشیدنیهای هیپوتنیک تا ایزوتونیک پیشنهاد می شوند


دكتر محمد فرامرزي


عضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد