دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸

خبر

جلسه توجیهی آموزشی

تاکید بر لزوم بهره مندی ورزشکاران از خدمات درمانی با اطلاع رسانی صحیح و هدفمند جامعه ورزشی استان

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان جلسه آموزشی مسئولین بیمه ورزشی شهرستان های تابعه استان در تاریخ 29/7/94 به میزبانی هیات پزشکی استان برگزار گردید.


دکتر طایفه رئیس هیات پزشکی استان در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات کلیه شرکت کنندگان جلسه از ایشان به عنوان بازوان توانمند هیات پزشکی استان در شهرستان ها یاد نمود و بیان داشت که آگاهی و اطلاع رسانی به جامعه ورزشی استان در مورد خدمات درمانی وظیفه تک تک اعضا بوده که در این راستا همکاران بیمه گر به عنوان زحمتکش ترین عضو این کمیته می باشند که در صف اول با ورزشکار برخورد می کنند.ایشان از تمامی اعضا درخواست نمودند که تمام سعی خود را جهت آگاه سازی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی مبذول دارند.


در ادامه افشین خیری دبیر هیات آیین نامه جدید کمیته خدمات درمان را برای کلیه اعضا تشریح نموده و در خصوص ارسال و تکمیل مدارک پرونده های مصدومین ورزشی آموزش های لازم را ارائه نمودند.