دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲

روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی خبر داد

تفاهم نامه همکاری هیات پزشکی ورزشی با درمانگاه مادر شهرستان ایلام منعقد شد

خدمات پزشکی به ورزشکاران در راس کار هیات پزشکی ورزشی استان ایلام

دکتر مجیدجمشیدی رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان درگفتگو خبری با روابط عمومی هیات از امضاء تفاهم نامه همکاری با درمانگاه مادر شهرستان ایلام خبر داد


وی دراین خصوص افزود ارائه خدمات پزشکی به ورزشکاران در راس کار هیات پزشکی ورزشی استان قرار دارد  که طی تفاهم نامه همکاری با درمانگاه مادر خدمات ذیل به ورزشکاران با ارائه کارت بیمه ورزشی ارائه خواهد شد


 


1- ویزیت پزشک عمومی بصورت رایگان


2- ویزیت دندان پزشکی بصورت رایگان


3-مشاوره تغذیه بصورت رایگان


4-مشاوره روانشناسی بصورت رایگان


5- ویزیت مامائی بصورت رایگان


6- خدمات دندان پزشکی با 30 درصد تخفیف


7-خدمات فیزیوتراپی با 50درصد تخفیف


8-صدور کارت سلامت بصورت رایگان


9-تائیده دوبرگی حادثه بصورت رایگان


10-تست قند خوان و غربالگری بصورت رایگان