شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۰

برگزاری اولین دوره ماساژ ورزشی

اولین دوره ماساژ ورزشی در مورخه 95/02/25 در بیرجند برگزار شد این دوره به مدت یک هفته ادامه دارد

اولین دوره ماساژ ورزشی در مورخه 95/02/25 در بیرجند برگزار شد این دوره به مدت یک هفته ادامه دارد