دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴

تمرینات کنترل توجه ACT 

مطلب علمی کنترل توجه act

زندگی ما انسانها دارای ابعاد مختلفی میباشد که با اندکی تامل میتوان تاثیر توجه و کنترل را بر هر کدام از این ابعاد مشاهده کرد .

به گزارش دفتر زنجان پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی کشور ؛ الناز امیری عضو کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان زنجان « توجه » را، معطوف ساختن آگاهی به دامنه محدودی از محرک ها و نادیده گرفتن محرکهای دیگر عنوان کرد و گفت : این عامل به سادگی میتواند بر حالتهای روحی ، روانی و جسمی فرد تاثیر گذار باشد به این گونه که کنترل توجه به مهارکردن اضطراب می انجامد و در مقابل عدم کنترل توجه باعث ایجاد اضطراب میشود به طوری که توانسته است نتایج درمان بیماری هایی از جمله دیابت را تحت تاثیر قرار دهد بنابر این یکی از راهای کنترل توجه مهارکردن اضطراب است .

وی با اشاره به این که بر اثر افزایش انگیختگی فیزیولوزیک و اضطراب، توجه باریک میشود که این تا حدی عملکرد را بهبود می بخشد یعنی بی توجهی به بعضی نشانه های نامربوط توجه به نشانه های اصلی و افزایش توجه را در پی خواهد داشت، گفت : اما افزایش انگیختگی بیش از حد مطلوب سبب باریک شدن زیادی توجه و از دست دادن بعضی نشانه های مرتبط با عملکرد و درنتیجه باعث افت عملکرد می شود بهترین عملکرد درسطح مطلوب انگیختگی رخ می دهد در ورزش نیز این کار با تمرکز بر عالئم محیط ، حفظ توجه ، آگاهی ازمحیط و تغییر توجه به اقتضای شرایط صورت می گیرد، لحظه ای انحراف توجه می تواند به تغییر نتیجه مسابقه منجر شود توجه به بعضی از عوامل یا محرک های بیرونی که عوامل نامرتبط با عملکرد به شمار میروند باعث تضعیف عملکرد می شود .

عضو کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی افزود : برای حفظ تمرکز در برابر عوامل مخل بیرونی روش هایی توصیه می شود مانند ؛ روش تمرین لباس ، در رابطه با این روش میتوان گفت که عملکرد ماهرانه به صورت ناهشیار با محرکهای بیرونی و درونی که ورزشکار با آنها روبرو است شرطی می شود معموال در مسابقات ورزشکاران لباس نو میپوشند دراین صورت یک محرک ناهشیار یا همان لباس تمرین که با اجرای مهارت یا پاسخ پیوند داشته شرطی شده در مسابقه وجود ندارد و احساس نمی شود بنابراین پوشیدن لباس نو محرکی تازه به حساب می آید و ممکن است مانع عملکرد مطلوب شود به همین جهت توصیه میشود که ورزشکاران چندین بار با لباسی که قرار است در مسابقه بر تن داشته باشند تمرین کنند بنابر این ورزشکاران علاوه بر نشانه های مرتبط با فعالیت باید تمامی عوامل حواس پرتی بیرونی و درونی را مسدود کنند مثال تمرکز مورد نیاز برای زدن ضربه بیسبال را در نظر میگیریم معموال بازیکنان بزرگ بیسبال می گویند که کلید ضربه زدن دیدن توپ است زیرا متمرکز شدن روی هر چیز دیگری به غیر از توپ فرایند ضربه زدن را پیچیده میسازد و منجر به تمرکز بی اثر می شود ضربه زن تلاش میکند تا وقتی درمحل ضربه زنی هست فقط آن یک فکر را در خاطر داشته باشد یا یک بازیکن بازی ساز بازی گلف حمله را در نظر بگیریم در ابتدا او برای تجزیه و تحلیل موقعیت ،انتخاب بازی و تمرین آن به هنگام راه رفتن در مسیر به تمرکز درونی نیاز دارد او باید قبل از رسیدن به مرکز زمین برای خواندن نقشه دفاعی حریف و پیداکردن دریافت کننده آزاد تمرکز بیرونی داشته باشد و در نهایت او باید برای پاس دادن دقیق به دریافت کننده توجهش ر اباریک سازد . 

امیری خاطرنشان کرد : با به کارگیری مهارتهای توجهی در رقابت توسط ورزشکاران به یاد داشتن این نکته اهمیت دارد که با رشد ورزشکاران فرایند توسعه این مهارتها به کامل شدن ادامه میدهد، مربیان باید ورزشکارانشان را تشویق کنند تا میزان تمرکزشان بر نشانه های مرتبط بافعالیت را ارزیابی کنند و برای آگاه شدن از هر مشکل مداخله کننده با تمرکز توجهی بهینه در مورد خودشان تامل کنند این آگاهی به عنوان پایه ای برای توسعه مداوم مهارتهای توجهی ورزشکاران و توسعه راهکارهای غلبه برموانع توجهی عمل خواهد کرد .

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.