دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰

چربیهای ضروری برای حفظ زندگی وعملکرد ارگانها موثر است

چربی

توده چربی بدن ازچربیهای ذخیره ای وچربیهای ضروری تشکیل شده است

چربیهای ضروری برای حفظ زندگی وعملکرد برخی از ارگانها موثر است درصد چربیهای ضروری زنان نسبت به مردان بیشتر است درصد چربی ضروری در مردان بین ۵-۳ درصد ودر زنان بین ۱۲-۸ درصد میباشد. چربیهای ذخیره شده دربدن شامل چربیهایی است که دربافتهای چربی ذخیره شده است و وظیفه حفاظت از اندامهای داخلی مانند قلب وکلیه را به عهده دارد. چربیهای بدن منبع انرزی هستند در هنگام فعالیت ورزشی سبک تا متوسط درحدود ۴۰% حداکثر توان هوازی منبع اصلی چربیها هستند وقتی شدت فعالیت ورزشی افزایش می یابد مقدار ونقش درصد چربیها کاهش یافته وانرژی بدن از طریق گلیکوژن عضلات وگلوکز خون تامین می شود درتمرینات استقامتی وطولانی مدت با مصرف وکاهش مقدار گلیکوژن عضلات نقش تامین انرژی از طریق چربیها افزایش می یابد.درحال حاضر تعریف استاندارد چاقی برمبنای درصد چربی وترکیب توده بدن بیان می شود افراد ورزشکار درصد چربی کمتر ومیزان بافت ماهیچه ای و عضلانی بیشتری نسبت به افراد عادی دارند
یکی از روشهای اندازه گیری درصد چربی در بدن فرمول زیر می باشد:
۴/۵-(*G۸/۱۰) - (سن*۲۳%)+(BMI*۲/۱) = درصد چربی بدن
G درخانمها صفرودرآقایان ۱ می باشد.
BMI یا شاخص توده بدن = وزن (کیلوگرم) /مجذور قد (متر)
طبق این فرمول درصد چربی ایده آل درورزشکاران زن بین ۲۰-۱۴ درصد و درورزشکاران مرد ۱۳-۶ درصد می باشد. درصد چربی نرمال در افراد عادی درآقایان ۲۵-۲۰ ودرخانمها بین ۲۵ تا ۳۲ می باشد وبالاتر از این مقادیر نشانه چاقی می باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.