دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶

ورزش مداوم از دریچه روانشناسی(بخش سوم- پایانی)

نقش برنامه ریزی در حفظ انگیزه و تحقق اهداف ورزشی

ورزش همگانی

۱۳-بیشتر افراد که هر هفته وارد باشگاه می شوند، ورزشهای تکراری با وزنه های تکراری می زنند و از اینکه چرا قوی تر نمی شوند یا چرا وزنشان کم نمی شود، تعجب کرده و  ناراحت و ناامید می شوند. راه حل چیست؟ وقتی شروع به ورزش کردن می کنید بدن شما با اتفاق جدیدی مواجه می شود و این تغییر را با قوی تر شدن و منعطف تر شدن نسبت به آن، شناسایی می کند و بعد از مدتی ورزش، بدن به این نتیجه میرسد که این شرایط جدید، طبیعی است و راهی را برای وفق دادن خود با شرایط جدید پیدا می کند. بنا براین اگر می خواهید نتایج متفاوتی بگیرید، باید کار متفاوتی انجام دهید، اگر می خواهید هر هفته پیشرفت ببینید، باید هر هفته و طبق برنامه عملکردتان را ارتقا دهید.

۱۴-رکورد ورزش هایتان را ثبت کنید. وقتی اندازه گیری می شود، مدیریت می شود. اگر شما حتی نمی توانید بگویید که دو هفته قبل یک وزنه را چند ست و در هر ست چند بار تکرار کرده اید، چطور می توانید مطمئن باشید که واقعاً در حال قوی تر شدن هستید؟ ثبت کردن رکورد ورزش، مخصوصاً به این دلیل مهم است که همه این نکات را یک جا کنار هم می آورد؛ می توانید به قبل نگاه کنید و پیشرفت طولانی مدت تان را ببینید؛ می توانید ببینید که چه روزهایی تمرین کرده اید و چقدر روی برنامه بوده اید؛ می توانید بررسی کنید که بهترین ورزشها را انجام داده اید یا نه؛ می توانید ببینید که چطور به آرامی در حال زیاد کردن حجم کار هستید و برای بالابردن توانتان پی ریزی می کنید؛ و می توانید ثابت کنید که هر هفته در حال پیشرفتی آسان و درست هستید، همه این ها یعنی انگیزه ورزش در شما حفظ می شود و این انگزه شما را به اهدافتان نزدیک تر می کند.

 

  • دکتر لاله سامع، رییس کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی