چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۶

راهبرد های مقابله ای در روان شناسی ورزشی؛

راهبرد های مقابله ای در روان شناسی ورزشی

مرکزی

یکی از سخت ترین شناخت ها در علم روانشناسی رویا رویی با درون و آگاهی از مشکلات درونی خویش می باشد .

یکی از سخت ترین شناخت ها در علم روانشناسی شناخت خود است، رویا رویی با درون خویش و آگاهی از این نکته که مشکلات درونی در صورت عدم ابراز آن باعث درد می گردد بسیار مشوش کننده است و  پرهیز از بیان مشکل رنج بیشتری را سبب می گردد.

موارد کشف خویشتن سازی :

 1. دست یابی به قدرت و تحمل در جهت غلبه بر مشکل
 2. احساس همدردی و عشق
 3. شجاعت
 4. توانایی غلبه بر افراد و موقعیتهای دشوار
 5. توانایی هدایت و اتخاذ تصمیمات مقتضی
 6. توانایی تغییر رفتار خود و اصلاح عادت های ناسالم

راهکارهای عملی :

 1. ویژگی های منحصر به فرد خود را بشناسید و فزونی ببخشید.
 2. ویژگی های افراد را بستایید و از آنها بیاموزید که چگونه صفات برگزیده خود، نظیر زیبایی افکار متعالی، برنامه ریزی ورزشی، کنترل وزن و رژیم غذایی  و غیره را ارتقا میبخشند.
 3. بر اساس قوای ذاتی خود مشخص کنید که می خواهیدچگونه فردی باشید.
 4. واقع بین و مثبت اندیش باشید.
 5. با کودک درون خود دوست باشید، نابسندگیهای خود را بپذیرید و نیروی تان را متمرکز کنید تا بر ضعف هایتان غلبه کنید.
 6. مراقب باشید چگونه به خود می اندیشید و چگونه با خود صحبت می کنید.
 7. تبسم کنید و با شادی درونتان سهیم شوید.
 8. مراقب باشید قربانی غارهای فردآرمانی نشوید (هیچ فردی کامل نیست و نباید هیچ فردی را چنین تصور کنید).
 9. کتابهایی را بخوانید که نور درونتان را تقویت و شما را در بهبودی خویش حمایت می کند.

مراحل شش گانه مبارزه درونی :

 1. با ترس هایتان مقابله کنید و علل آن را بیابید و موانعی را که پیشرفت های فردیتان را محدود میسازد از میان بردارید، بین ترس و علت آن و هدفهایتان رابطه ایجاد کنید.
 2. همواره به خود برتر بیندیشید و ندای درونی خود را تقویت کنید.
 3. خود را سزاوار احترام  بدانید.
 4. نسبت به محیط اطرافتان هوشیار باشید، زیبایی ها و شگفتی های طبیعت را تحسین کنید.
 5. خواسته هایتان را از زندگی مشخص کنید.
 6. عزت نفس تان را افزایش دهید.

زهرا علی آبادی فراهانی - مسئول کمیته روان شناسی هیات پزشکی ورزشی استان مرکزی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.