چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱

ارائه ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮاهی ﺳﻼﻣﺖ برای ۲۰۰ نفر از ورزشکاران شاهرودی

خبر

صدور گواهی سلامت برای ورزشکاران شاهرود ﺗﻮﺳﻄ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ انجام شد.

به گزارش دفتر سمنان پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، تا کنون ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮاهیﺳﻼﻣﺖ برای ۲۰۰ نفر از ورزشکاران شاهرودی ﺗﻮﺳﻄ دکتر قدیری ﺩﺭ ﻣﺤﻞ هیات پزشکی ورزشی شاهرودبا رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفت.

ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ اﺳﺖ تمامی ﻫﻴﺎﺗ ﻬﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮔﻮاهی ﺻﺤﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭاﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﻗﺒلی ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﭘﺰﺷکی ﻭﺭﺯشی  شاهرود ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.