سه‌شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۶

مصرف نوشیدنیهای کربوهیدراتی درحین فعالیت ورزشی

مطلب علمی

مصرف نوشیدنی های کربوهیدرات به نتیجه تمرین بهتر کمک می کند.

درمقایسه با محلول آب یا الکترولیت، پژوهشها یافته های ضدونقیضی را درباره غلظت های کربوهیدراتی ارائه کرده‌اند که به کاهش مقادیر تخلیه معده ای منجر شده است، درمقایسه با آب نوشیدنی‌هایی که غلظت‌های بیشتر از ۸۰گرم درلیتر(۸درصد) است آهسته تر معده را ترک می کنندومی توانندباعث ناراحتی معده شوند وتاثیر زیان بار برعملکردورزشی داشته باشند، با این وجودتفاتهای فردی بارزی درخصوص تخلیه معده ای محلول‌های کربوهیدراتی وپیدایش ناراحتی‌های معده ای روده ای وجود دارد، بنابراین درمقایسه با محلول‌های غلیظ‌تر، کربوهیدرات‌های معادل۴۰تا۸۰گرم در لیتر(۴تا۸درصد) برای دریافت مایعات درحین فعالیت‌های ورزشی مناسب تراست.

وازطرفی مصرف کربوهیدرات درفعالیت ورزشی بلندمدت زمانی مفید است، که غلظت گلیکوژن عضله درآستانه تخلیه باشدوغلظت گلوکزخون نیز به کمتراز ۳میلی مول درلیتر کاهش یابد، پس اگر تغذیه پیش از فعالیت ورزشی کافی باشد، هیچگونه ضرورت متابولیکی یا ارگوژنیکی به مصرف کربوهیدرات هنگام فعالیت ورزشی کمتر از ۹۰دقیقه احساس نمی شود.

دکتر مجتبی خادم-مسئول کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان سمنان

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.