یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۹

رییس هیات پزشــکی ورزشی استان  زنجان: بازرسی از ۱۸۱۲ باشگاه استان در پیک پنجم کرونا انجام شد

رییس هیات پزشکی ورزشی استان زنجان

رییس هیات پزشکی ورزشی استان زنجان گفت:با آغاز پیک پنجم کرونا بازرسی از باشگاه ها بیش از پیش انجام می گیرد.

به گزارش دفتر زنجان؛پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران صدیقه دهنایی عنوان کرد: در ادامه اوج گیری پیک پنجم کرونا و تغییر رنگ شهرستانهای اســتان زنجان و در راستای رعایت پروتکل های بهداشــتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از سوی ورزشکاران، تصمیم برآن شد که بازرســی ها را بیشــتر از همیشه انجام دهیم. 

وی افــزود: در دوران پیــک پنجم کرونا بیش از 1812 مورد بازرســی از باشــگاههای استان به عمل آمده که سهم زنجان 840 مورد بوده است. 
همچنین تعداد 118 اخطار کتبی به باشــگاههای 
استان صورت گرفته که سهم زنجان 39 مورد بوده است. 

دهنــایی دربــاره اخطاریه های کتبــی و تذکرات شــفاهی به باشگاههای ورزشــی گفت: امسال عالاوه بر بازرسی ها و اخطارهای کتبی و تذکرات شفاهی، 16 باشــگاه ورزشی در استان زنجان به خاطر عدم رعایت فاصلــه اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی پلمپ شــدند که ســهم زنجان 9 مــورد بوده و در شهرســتانهای خدابنده، ماهنشان و ســلطانیه پلمپ باشگاهی نداشتیم. 

وی یادآور شد: فقط رشــته های ورزشی که در فضای باز فعالیت دارند و غیر برخوردی هستند، 
می توانند با رعایــت پروتکل و فاصله اجتماعی 
فعالیت کنند.

رییس هیات پزشکی ورزشی استان زنجان با اشاره به اینکه شاهد اوج گیری و شــیوع پیک پنجم کرونا در استان و شهرستانهای تابعه هستیم عنوان کرد: باشــگاهداران ضررهای جبران ناپذیری را از لحاظ اقتصادی و معیشتی متحمل شده اند  که با این وجود در زمان اعلام تعطیلی شرایط  بحرانی وحساس کشور را درک می کنندبنابراین نیاز است تا همه همکاری با کادر بهداشــت و درمان داشته باشندو سعی کنیم  عاملی برای شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا نباشیم.

دهنایی درباره بیمه ورزشکاران استان نیز گفت: ما تعداد 18068 نفر بیمه شده ورزشی داریم که در مجموع 11196مــورد بیمه آقایان و 6872 مورد مربوط به بیمه خانمها است که ازاین تعداد سهم زنجان 9320 نفر می باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.