سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۹

اثرات ورزش برفشارخون

فشار

بطورکلی فشارخون طبیعی درمحدوده ی ۱۲۰/۸۰میلی متر جیوه می باشد یعنی فشار ماکسیموم که اندا زه ی فشارخون در زمان ضربان قلب می باشد۱۲۰و فشار مینی موم میزان فشارخون بین ضربان قلب میباشد در محدوده ۸۰ میلی متر جیوه است.
ورزش می تواند فشارخون سیستولیک را افزایش دهد اما این اثر در افراد طبیعی موقتی و گذرا بوده وپس از ورزش بتدریج به میزان قبل از ورزش برمیگردد و هر چه زمان طبیعی شدن فشار وضربان قلب به شرایط قبل از ورزش کمترباشد فرد سالمتر میباشد تغییرات فشارخون دیاستولیک درحین ورزش جزیی بوده و در صورت‌ مشاهده موارد چشمگیر نیازمند بررسی و مشاوره  پزشکی می باشد.
اندازه گیری فشارخون پس از ورزش معیار دقیقی برای تشخیص این بیماری نیست زیرا فشار طبیعی دریک فرد میتواند به عنوان افزایش فشارخون درفرددیگری باشد ونیازمند بررسی های تشخیصی  ودرمانی می باشد ولی بطور کل فشارخون بالای ۱۴۰/۹۰دوساعت پس ازورزش بوده ومنظوراز فشارخون پایین بعد از ورزش فشارخون کمتر از ۶۰/۶۰ می باشد.

درورزش های هوازی مثل شنا ودوچرخه سواری و دویدن که عضلات فعالیت بیشتری داشته و نیازمند بیشتر به اکسیژن است قلب هم برای تامین اکسیژن بیشتر  ،برمیزان قدرت وضربان می افزاید لذافشارخون سیستولیک ممکن است تا۱۶۰-۲۲۰میلی مترجیوه افزایش داشته باشد که اگرفشارخون بیش از ۲۰۰میلی متر جیوه باشد بایستی ازانجام فعالیت های ورزشی خوداری(بالاخص بیش از۲۲۰) و بررسی های پزشکی زیرنظر پزشک انجام گردد .

زیرا فرد ورزشکار در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی و عوارض آن مثل سکته های قلبی نارسایی قلبی ،سکته ی مغزی،خون ریزی وپارگی شبکیه چشم ،نارسایی کلیوی و.......می باشد.

نحوه  پاسخدهی سیستم قلبی عروقی فرد در حین ورزش ،تحت تاثیر عواملی چون رژیم غذایی وشرایط پزشکی فرد و میزان و انواع داروهای مصرفی می باشد.به طورکلی پس ازورزش فشارخون وضربان قلب افزایش داشته ولی پس ازمدتی استراحت بتدریج به حالت قبل از ورزش برمیگردد ولی گاها ممکن است بطور طبیعی مختصر کاهشی درسیستول پس از ورزش داشته باشیم که به میزان قبل از ورزش برمیگردد.

ورزش درکسانی که مبتلا به ویاریسک فشارخون بالا دارند
درحقیقت ورزش کردن درافراد فوق بی خطر می باشد و ورزش منظم میتواندبه این افراد درحفظ وتنظیم فشارخون کمک کندبارعایت شرایط ذیل
۱/ایمن ترین ورزش را ازپرشک مشاوره بگیریم
۲/مصرف وکنترل فشارخون باداروی مناسب
۳/انجام فعالیت های ورزشی درحد متوسط
۴/بررسی فشارخون  قبل و در حین و پس ازفعالیت ورزشی ذیل
۱/انتخاب ایمن ترین روش ورزشی بامشاوره پزشک
۲/مصرف داروبرای کاهش فشارخون زیر

ورزش برای افرادیکه فشارخون پایین دارند

قبل ازشروع ورزش ویا تغییر ان با پزشک مشورت کنید زیرا ورزش هایی که باتغییرات ناگهانی در وضعیت بدن می باشند باعث علایمی چون: سرگیجه، تاری دید وتهوع میشوند.

ورزش منظم و مداوم در درمان افت فشارخون مفید بوده و با بهبود گردش خون ،به کنترل افت فشارخون کمک میکند ولی بایستی ورزش هایی رو انتخاب کرد که با خم شدن و برگشت سریع به وضعیت عمودی نمیباشند.

در نتیجه :افت فشارخون حین ورزش همیشه نیازمند بررسی مشاوره ی پزشکی است

افزایش چشمگیر فشارخون حین ورزش ویا عدم برگشت پس ازقطع ورزش نیازمند پیگیری است

عدم تغییر درفشارخون وضربان حین ورزش طبیعی نمی باشد

اگرفشار خون پس ازورزش ۱۴۰-۱۸۰بماند ویادرحین ورزش به ۲۲۰میلی متر جیوه برسد ورزش کار نیازمند بررسی های کامل میباشد زیرا درمعرض بیماری های قلبی وعروقی می باشد

روش موثر درکنترل بیماری های قلبی  وعروقی  با ورزش

1/هرروز اندکی ورزش کنید تا بیماری کنترل شود

2/قبل ازشروع روش ورزشی با پزشک مشورت کنید

3/ازفعالیتهای شدید ومتوسط مثل شنا دوچرخه ودوندگی پرهیزکنید وطول وشدت تمرین رابتدریج افزایش دهید

4/قبل ازورزش بدن خود راگرم‌کنید

5/پس ازورزش ،بتدریج ان را کاهش وسپس متوقف کنید زیرا این نکته بسیار اهمیت داردکه ضربان قلب وفشارخون بتدریج به وصعیت قبل ازورزش  برگردد

دکترسید سعید ال هاشم

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.