شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۶

هدف گذاری ورزشکار از دید روانشناسی

هدف گذاری در ورزش.jpg

هدف : وضعیت مطلوبی است که برای رسیدن به آن تلاش می شود ، تعیین هدف به منظور تدوین برنامه ها و فعالیت ها در راستا ی نیل به هدف خاص انجام می شود. فعالیتهای بی هدف بی ثمرند ، هدف توسط ورزشکار انتخاب می شود و در صورت لزوم مربی به او کمک می کند وبرای هر مرحله از تمرین و مسابقه ممکن است متفاوت باشد فایده ی اصلی تعین هدف برای ورزشکاران روشن کردن اهداف و اولویت های ورزشی آنان است ، ورزشکاررا قادر می سازد تا توجه انرژی و فعالیت خود را به طور موثرتری متمرکز کند، به کمک مربی خود اهداف ورزشی را بصورت اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت اولویت بندی کرده و اهداف اجرایی ورزشی مشخص کند، هدف گذاری دارای یکسری ویژگی هایی است که ورزشکار برای تعیین اهداف ورزشی اش باید به این نکات توجه کند این ویژگی ها عبارتند از:

 1-اهداف باید اولویت بندی شده باشند

 2- هدف باید واقع بینانه واقعی و قابل دسترس باشد

3-اهداف  باید بصورت اهداف ویژه و خاص تدوین شود نه اهداف کلی

 4- هدف باید با ارزش و مطلوب باشد هدفی که با بی میلی و اجبار انتخاب بشود مناسب نخواهد بود

5- هدف باید عملکردی و اجرایی انتخاب شود و نه نتیجه ای (چرا که نتیجه تحت تاثیرعوامل محیطی وغیرقابل کنترل است )

6- هم هدف فردی و هم هدف تیمی انتخاب کنید( درمورد اهداف تیمی باهم تیمی های خود به توافق برسید)

 7- برنامه و روش دستیابی به اهدافتان را مشخص کنید (برنامه زمان بندی شده با امکانات لازم )

8-اهداف انتخاب شده را با مطالعه و تحلیل شناختی برای اجرایی شدن آماده سازی کنید

 با آرزوی موفقیت و توانمندی فکری تمام ورزشکاران زهرا علی آبادی فراهانی ریس کمیته روان شناسی هیات پزشکی ورزشی استان مرکزی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.