پیام دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ایران نادو

غلامرضا نوروزی

فدراسیون پزشکی ورزشی، پشتیبان ورزش قهرمانی، سلامت همگانی

خداوند بزرگ و منان را شاکرم که بار دیگر این توفیق بزرگ را نصیب اینجانب کرد که به عنوان خدمتگزاری از جامعه ورزش، در جمع خانواده پزشکی ورزشی انجام وظیفه نمایم. وظیفه و مسئولیتی سنگینی که جز به لطف پروردگار و همراهی و همدلی تمامی ارکان پزشکی ورزشی انجام شایسته آن همچنان که برای گذشتگان متصور نبود، برای اینجانب نیز سخت و دشوار می نماید.

لذا در حالی که همواره با توکل به خدا در این سنگر مدیریتی برای اعتلای نام ورزش ایران و  به سهم خویش برای اعتلای نام نظام اسلامی تلاش خواهم کرد، هیچ گاه خود را  از خرد جمعی  متخصصان این حوزه، دانشمندان حوزه سلامت و پیشکسوتان ورزش کشور بی نصیب نخواهم گذاشت و با همه توان در جهت  اتخاذ بهترین تصمیمات و اجرای اصولی برنامه ها گام بر خواهم داشت.

نصب العین قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری و قوانین بالا دستی، حرکت در چارچوب سیاست های دولت مردمی، قانون مداری، انضباط اداری- مالی، برنامه ریزی هدفمند آموزشی، مبارزه بنیادین با دوپینگ و فرهنگ سازی در جهت ممانعت از اشاعه داروهای نیروزا در سطح جامعه، توسعه زیر ساخت های پزشکی ورزشی در نقاط مختلف کشور، اطلاع رسانی دقیق، تعامل دو سویه با تمامی فدراسیون ها و هیات های ورزشی، بهره مندی از ظرفیت های علمی – آموزشی و درمانی نظام دانشگاهی و سلامت کشور و کیفی سازی خدمات تخصصی فدراسیون از جمله محورهایی است که از بدو برعهده گرفتن مسئولیت فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران سرلوحه کار خود قرارداده ام تا به معنی واقعی کلمه در جهت هدف بزرگ این مجموعه یعنی  "فدراسیون پزشکی ورزشی، پشتیبان ورزش قهرمانی سلامت همگانی" گام برداریم.

از پروردگار متعال می خواهیم اینجانب و همکارانم را در راه اعتلاء پزشکی ورزشی و توفیقات روز افزون ورزش قهرمانی و توسعه ورزش همگانی یاری نماید.

    دکتر غلامرضا نوروزی

  رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(ایران نادو)