تاریخچه فدراسیون پزشکی ورزشی

نمای فدراسیون

چکیده تاریخچه فدراسیون پزشکی ورزشی

پیگیری مقوله سلامت ورزشکاران از سال ۱۳۲۶ همزمان با تاسیس ۱۹ رشته ورزشی و سازمان پیش آهنگی و کمیته ملی المپیک در ایران مد نظر بود . این مهم پیش از انقلاب اسلامی طبق یک روال معمول پیش می رفت اما پس از پیروزی انقلاب با توجه به نیاز جامعه ورزشی فعالیت ها گسترده شد، بالاخص از سال ۱۳۶۹  تشکیلات جدید و بهتری به نام فدراسیون پزشکی ورزشی شکل گرفت. ساختار اجرایی و عملی فدراسیون پزشکی ورزشی با تشکیل کمیته های تخصصی گسترش یافت، تا جایی که امروزه فعالیت های گسترده ای در عرصه ورزش کشور داشته و موجبات توسعه حوزه پزشکی ورزشی را در ابعاد ورزش قهرمانی و ورزش همگانی فراهم آورده است. بازوان این فدراسیون تحت عنوان هیات های استانی پزشکی ورزشی در تمامی استان ها و کمیته پزشکی فدراسیون های ورزشی، خدمات متنوعی را به جامعه ورزشی کشور ارائه می کنند.

از جمله موارد مهمی که در سال ۶۹ در فدراسیون پزشکی ورزشی راه اندازی شد کمیته خدمات درمانی بود که با دریافت حق عضویت ناچیز سالانه از ورزشکاران زمینه پوشش درمانی آنها را تا حصول بهبودی کامل فراهم کرد. ارزش و اهمیت این حرکت چنان برجسته بود که به طور مثال رئیس جمهور محترم وقت، در دیدار کارگزاران نظام اسلامی با رهبرمعظم انقلاب در سوم مردادماه ۱۳۹۱ از ورزشکاران سازمان یافته ای سخن می گوید که سازماندهی آنها حاصل تلاش همین کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی  است.

روسای فدراسیون پزشکی ورزشی از سال ۱۳۵۸ تاکنون به ترتیب دکتر احمد مغاری(رییس)، دکتر علی دادگستر(رییس)، دکتر سید محمد جزایری(رییس)، دکتر حسین فراهینی(رییس)، دکتر مهرزاد خلیلیان(رییس)، دکتر کرم اله علیمرادی(رییس)، دکتر علی جزایری(سرپرست- آذر ۸۸ تا شهریور ۸۹)،  مرحوم دکتر لطفعلی پورکاظمی(رییس-شهریور۸۹ تا مهر۹۳)، دکتر علیرضا اسدی (سرپرست آبان ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴)، دکتر محمد تقی خانی (سرپرست -اردیبهشت ۹۴ تا آبان ۹۴) و دکتر غلامرضا نوروزی ( رییس - آبان ۹۴ تا ادامه دارد) بوده اند.