روابط عمومی

روابط عمومی  فدراسیون پزشکی ورزشی به ریاست جناب آقای امید توفیقی

شرح وظایف روابط عمومی :

روابط عمومی

با عنایت به اهمیت مقوله پزشکی ورزشی و مبارزه با دوپینگ جهت سلامت جامعه ورزش روابط عمومی و امور بین الملل فدراسیون با تدوین یک سند راهبردی برنامه ریزی کلانی را جهت آشنایی بیشتر جامعه ورزش با این حوزه انجام داده است.

برنامه کمیته روابط عمومی

- تشکیل کارگروه های تخصصی رسانه های دیداری، نوشتاری و شنیداری جهت بالا بردن سطح آگاهی جامعه ورزش با مقولات مختلف پزشکی ورزشی

- چاپ بروشور و پوستر، فصلنامه پیک سلامت، ماهنامه (پیام پزشکی ورزشی) و کتاب در راستای اهداف عالیه فدراسیون

- همکاری با رادیو و تلویزیون به عنوان رسانه های تاثیرگذار و ساخت برنامه های آموزشی در حوزه پزشکی ورزشی و مبارزه با دوپینگ

- تبیین جایگاه پزشکی ورزشی در روزنامه های ورزشی جهت درج مطالب این حوزه

- تربیت خبرنگاران تخصصی حوزه پزشکی ورزشی با همکاری ارگان های مرتبط

- راه اندازی پرتال روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی وهیات های پزشکی ورزشی استان ها