کمیته روانشناسی

کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی به سرپرستی سرکار خانم دکتر شبنم اسدی

معرفی کمیته روانشناسی ورزشی:

کمیته روان شناسی به منظور دستیابی ورزشکاران به اوج عملکرد مناسب ورزشی و ویژگیهای روان شناختی قوی در جهت راستای اهـــداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی با هدف ایجاد آ مادگی ذهنی در عین آرامش و تقویت روحی و دست یابی به موفقیت ورزشکاران در رقابت های ورزشی، آذر ماه سال 1389 تاسیس شد.

اعضای کمیته از اساتید به نام کشور که با ترکیبی از  روان شناس بالینی روان شناس ورزشی روان شناس مشاوره روان پزشک  و فیزیولوزیست می باشد، در زمینه روان شناسی ورزشی فعالیت می نماید.

اهم فعالیت هایی که این کمیته دارد عبارتند از :

1-      فعالیت های آموزشی

2-      فعالیت های پژوهشی

3-      فعالیت های مشاوره ای و روانشناختی

4-      فعالیت های انتشاراتی