چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۸

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۱۵

بررسی تاثیر ماساژ تخلیه لنفاوی دستی در بیماری لنفودما: مروری بر مقالات

روز پایانی پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

 

  1. فاطمه ریاضی*، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
  2. ابراهیم رمضانی، دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمینه و هدف: لنفودما یک بیماری سیستمیک ناشی از گرفتگی عروق لنفاوی و انباشتگی مایع لنفاوی در فضای بین بافتی که معمولأ به دنبال جراحی پستان در خانمها، تروما، رادیوتراپی و یا به صورت مادرزادی ایجاد می گردد. اگر چه از لنفودما به عنوان یک بیماری غیر قابل درمان یاد می شود، ولی با اعمال مداخلات درمانی به موقع میتوان بیماری را در تمام طول عمر بیمار کنترل کرد و از ایجاد عوارض جدی برای بیمار جلوگیری کرد. وجود دیدگاه های مختلف درمانی بیانگر این است که تنها یک درمان برای این بیماری وجود ندارد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تأثیر درمانهای دستی مختلف فیزیوتراپی در درمان این بیماری صورت گرفته است.

مواد و روش ها: در روند این تحقیق یک جستجوی گسترده الکترونیکی در پایگاههای اطلاعاتی Scopus، PubMed، science direct و google scholar با استفاده از کلمات کلیدی  

,manual therapy- Breast cancer  -complete decongestive- manual therapy- lymphatic drainage  و lymphedema  از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ انتخاب و استفاده گردید. سپس کیفیت مقالات ارزیابی و امتیاز دهی شدند.

  

یافته ها: با استفاده از روش جستجوی ذکر شده، ۲۲ مقاله بدست آمد که با توجه به معیار های ورود و خروج، ۱۳ مقاله برای آنالیز نهایی انتخاب شد. امتیاز گزارش دهی به ترتیب برای روایی خارجی، روایی داخلی (بایاس)، روایی داخلی (مخدوش کننده) بین ۸-۴, ۳-۱, ۶-۳ و ۷-۳ متفاوت بود.

بحث و نتیجه گیری: نتایج ۴ مطالعه تاثیر روش Complete Decongestive Therapy(CDT) در کاهش لنفودما را ثابت کردند (P Value < ۰.۰۵ ) و در ۳ مطالعه هم نتایج معنی دار نبود. بعضی از مطالعات Intermittent Pneumatic  Compression و لباس های فشاری و را مؤثرتر از ترکیب تخلیه دستی لنفاوی نشان دادند ولی بعضی دیگر از مطالعات تفاوتی را بین انها گزارش نکردند.  سه مطالعه هم تخلیه دستی لنفاوی را در کاهش حجم اندام  و وزن اندام، نرم کردن بافت های فیبروتیک و افزایش فرکانس و قدرت انقباض عروقی مؤثر اعلام کردند. بر طبق مطالعات تحقیقی انجام شده، روش CDT در کاهش حجم، وزن و قطر اندام مبتلا به لنفودما مؤثر است ولی هنوز تأثیر اجزای آن به تنهایی بررسی نشده است و نیاز به مطالعات بعدی دارد. تعداد نمونه های اندک مطالعات، عدم پیگیری بیماران و عدم بررسی پارامترهای شدت و فرکانس درمانی در بیشتر مطالعات، نتیجه گیری های محکم را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر در این راستا ضروری است.

کلید واژه ها: لنفودما، درمان دستی،   ماساژ تخلیه دستی مایع لنفاوی، درمان ضد احتقان

 -

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.