چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۲

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۱۷

اثر ۸ هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر BDNF هیپوکامپ مغز و عملکرد شناختی رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوسین

مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

*محسن امیدی

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی شاخه متابولیسم ورزشی-مسئول تغذیه بیمارستان سوانح وسوختگی امیرالمومنین(ع)-دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

مقدمه: پروتئین BDNF مهم­ترین نروتروفین است که در عملکرد شناختی نقش دارد. دیابت می‌تواند منجر به نقص در عملکرد آن شود و عامل  اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣپ می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ۸ هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر BDNF هیپوکامپ مغز و عملکرد شناختی رت‌های دیابتی‌شده با استرپتوزوسین است.

روش کار: ۴۰ ﺳﺮ رت ﻧﺮ ﻧﮋاد اسپراگ‌داولی به­طور تصادفی به چهار گروه ﮐﻨﺘﺮل سالم‌ بدون فعالیت ، ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل سالم تمرین ترکیبی ، گروه دیابتی بدون تمرین وﮔﺮوه دیابتی تمرین ترکیبی تقسیم شدند. رت های گروه­های تمرین به­مدت ۸ هفته تمرین ترکیبی انجام دادند . پس از ۸ هفته، ارزیابی حافظه  آزمودنی‌ها با استفاده از تست عملکرد شناختی و در ماز آبی انجام گرفت. سنجش مقادیر BDNF  در هیپوکامپ ازطریق آزمایش وسترن بلات انجام شد. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس یکطرفه  و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.

یافته­ها: مطالعه حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین ترکیبی منجر به کاهش معنا­داری در میزان قندخون ناشتا در گروه تمرین سالم نسبت به گروه بیماردیابت شد. کاهش غیرمعنا­داری در میزان BDNF هیپوکامپ مغز در گروه تمرین دیابتی نسبت به گروه دیابت بدون تمرین نیزمشاهده شد. ضمنا میزان عملکرد حافظه در گروه­های تمرین سالم و تمرین دیابتی نسبت به کنترل سالم و کنترل بیمار از نظر معناداری در سطح بالاتری قرار داشت.

نتیجه­گیری: تمرین ترکیبی BDNF هیپوکامپ مغز را کاهش می­دهد و میزان عملکرد شناختی در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش داشت. در نتیجه می­توان گفت این نوع تمرینات در بهبود عوارض دیابت نوع دو بسیار موثر است.

واژه­های کلیدی: تمرین ترکیبی،پروتئین BDNF، عملکرد شناختی، هیپوکمپ

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.