شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۸

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۲۱

بررسی تاثیر یک دوره تمرینات حس عمقی و ماساژ یومی‌هو تراپی بر درد و عملکرد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

مریم صمدی*۱، دکتر هادی میری۲، دکترحسین شاهرخی۳

۱. کارشناسی ارشد و آسیب‌شناسی ورزشی-امدادگری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی رجاء قزوین

۲. استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

۳. استادیارگروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزه‌واری، سبزوار، ایران

m.samadi۲۰۲۰@gmail.com

چکیده

مقدمه: کمردرد یکی از مشکلات اساسی بهداشتی درمانی پرهزینه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت است که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی برجای می‌گذارد. کمردرد یکی از شایع‌ترین ضایعات اسکلتی-عضلانی است که در اکثر جوامع از شیوع نسبتا  بالایی برخوردار است و تقریبا ۸۰ درصد افراد در طول زندگی خود، حداقل یک بار آن را تجربه می‌کنند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات حس عمقی و ماساژ یومی‌هو تراپی بر درد، عملکرد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.

روش تحقیق: در این تحقیق که به صورت نیمه‌تجربی و کاربردی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون در زنان ۳۰تا ۵۰ ساله  انجام شده است،۴۰  بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با میانگین سنی   ۴.۵±۳۷.۵   در کلینیک‌ها انتخاب و وارد طرح شدند. بیماران به صورت تصادفی در ۳ گروه ماساژ یومی‌هو ۱۰ نفر، گروه تمرینات حس عمقی( ۱۰ نفر)، گروه تمرینات حس عمقی و ماساژ یومی‌هو(۱۰ نفر) قرار گرفتند. همچنین یک گروه کنترل( ۱۰ نفر) هم در نظر گرفته شد. و پارامترهای درد و عملکردسنجیده شد.

نتایج: مشاهده شد میانگین نمره شاخص درد، عملکرد در گروه‌های ادغامی ماساژ و تمرینات حس عمقی پیش و پس از آزمون تفاوت معناداری داشته است. این اختلاف همچنین در مقایسه با دو گروه تمرینات حس عمقی و ماساژ یومی­هو عدد بزرگتری است.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج آزمون ‌های ارائه شده، استفاده همزمان از تمرینات حس عمقی و ماساژ یومی­هو در تاثیر بیشتری در کاهش درد و افزایش عملکرد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی دارد.

واژگان کلیدی: درد، عملکرد، حس عمقی، یومی‌هو، ماساژ، کمردرد غیراختصاصی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.